OSH Avenue International Conference | oaicth@tosh.or.th

OAIC 2022's oral presentation

What are Combustible dusts, and why you should be aware of its Hazards

By Chatchai Kitcharoenpai

Arc Flash Hazard , Milliken & Company

By Kanokwan Boonniyom

Automation and digital technology for a safer workplace Fire Safety

By Dilog Lertkriangkraiying

Dust Explosion Test Kit Demostration

โดย นายณัฐพงค์ ม้าเทศ

Cutting Safety

โดย บริษัท ซีพีแรม จำกัด โรงงานลาดกระบัง 1

การประยุกต์กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

โดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Drama Process Innovation for Raising Safety Awareness at Work

By Wannarat Rattanawarang, Ph.D.

เครื่องทำความสะอาดกระจกตึกสูงอัจฉริยะ

โดย กันต์พจน์ วัฒนชลสิทธิ์

การพัฒนาเตียงอเนกประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในการทำหัตถการ

โดย นอ.นพ.เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ กลุ่มงานรังสี

OR13 ORiSK Welding helmet and Power Respirator

By Satian Jiwpoo, THERMAL MECHANICS CO., LTD.

Economics Value Added of OSH Investment

By Paritthipong Samsang, Division of Research and Development

A Study on Occupational Safety and Health Management

By Thanawan Ritthichai, Division of Research and Development

การแจ้งเตือนสถานะระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยผ่าน IOT

โดย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากงานขนย้ายปี๊บสีด้วยชุด Karakuri Unagi Shooter

โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์)

ลดความเสี่ยง Work เนือยนิ่งด้วยตนเอง

โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องคัดแยกแบบสายพานแรงโน้มถ่วงและจัดเรียงกล่องบนพาเลทอัตโนมัติ (Smart Automated Sorting)

โดย บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์(ประเทศไทย) จำกัด

ระบบตรวจจับความผิดปกติโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงลึกและระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

โดย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องฆ่าเชื้อ UVC รอบทิศทาง ด้วยระบบลำเลียงแบบแขวน

โดย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อุปกรณ์ยกเหล็กรัดตะแกรงเครื่องบด

โดย บริษัท ซีพีเอฟประเทศไทย จำกัด มหาชนโรงผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา

Intelligent Permit system

By Kanokwan Boonniyom

IFE Injury Free Event Report and close finding from unsafe condition

โดย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

ปรับปรุงวิธีการกำจัดคราบน้ำมันด้วยปั๊มกากตะกอนอัตโนมัติ

โดย บริษัท โพสโค โค้ตเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

Prevalence and Factors Affecting the Incidence of Carpal Tunnel Syndrome of Workers

By Primmapat Charoenpipathanachai

An ergonomic design of storage box for overhead crane’s remote controller

By Sathit Wu, Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand

เครื่องดัดลวด PC Wire เพื่อใช้ทำหูจับสมอบก แทนการใช้แรงงานคน

โดย โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า PEA

The best practice of safety workplace during COVID-19 pandemic

By Dr. Soth Sotheary, MD, BA - Vice Cheif of ASEAN-OSHNET Bureau of Cambodia

FLAMEX สเปรย์ดับเพลิงแบบกระป๋อง

โดย คุณณัชนันท์ สรรค์วิวัฒน์, บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

GC SMART HEALTH (PTT Global Chemical PCL.)

โดย PTT Global Chemical PCL.

Is 60 still an appropriate age for retirement A comparison of ROM levels

By Katika Samaneein PhD, MEng, BSc Ubon Ratchathani University

Prevalence and Ergonomic Factors Associated with Work-Related Musculoskeletal Disorders among....

By Shewarat Prasan

Determinant of Mechanics to Treat about Hearing Loss on Worker P M 10 Strategy Health Policy...

By Sumat Mate Bunsud, Srisakat Rajchaphat University

SCGL Safety Observation by Power Apps

By SCG logistics management co.ltd

สายกันตกนิรภัย

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

หมวกนิรภัยเตือนไฟฟ้าระยะไกล

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชั่นรายงานจุดเสี่ยงอันตราย และประเมินความเสี่ยงขั้นต้น

By Tanasin Yatsungnoen

Health Risk Assessment of Chemical Exposure

By Punnarin Pattanasiritavin

Recycling Plastic to Products for Save The World

By Chawalit Chommanee

กรณีศึกษา โครงการเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อส่งก๊าซ

โดย เฉลิมชัย ใยมุง

Improving Working Conditions to Promote Worker Safety and Health, and Wellbeing for Total Wor

By Phayong Thepaksorn,Ph.D.

ปรับปรุงวิธีการกำจัดคราบน้ำมันด้วยปั๊มกากตะกอนอัตโนมัติ

โดย บริษัท โพสโค โค้ตเต้ด สตีล (ประเทศไทย)จำกัด

Let's join OAIC 2023

The conference is targeted towards occupational safety and health professionals, including safety managers, health and safety officers, academic officers, other professionals working in the field and students. The conference will also be of interest to employers, human resource managers, and newcomers interested in promoting a safe and healthy work environment. 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน OAIC 2023

ชื่อ | Name *
นามสกุล | Lastname *
หมายเลขโทรศัพท์ | Phone number *
อีเมล | Email *
ประเภทผู้เข้าร่วมงาน | Type of_ attendee *
ช่องทางการเข้าร่วมงาน | Participate channel *
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน OAIC 2023 | Opening ceremony